Acte necesare pentru contractul de apă și de canalizare

 
 
1
1

Acte necesare pentru încheierea contractului de furnizare şi prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.

Contractul de furnizare şi prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare este documentul care stabileşte raporturile juridice dintre client şi SC MOSNITEANA SRL, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

1. Utilizator casnic

 • copie act de identitate (CI/BI);
 • extras Carte Funciară pentru Informare (nu mai vechi de 30 de zile);
 • copie act de proprietate intabulat sau autorizaţie de construire pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menţionat în actul de proprietate) sau copie contract de închiriere/ contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului + acord dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include şi declaraţia tip a proprietarului, copie acte de proprietate şi copie BI/ CI a proprietarului;
 • date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă;
 • dovada achitării taxei de branșare/racordare;
 • cerere branșare.

2. Societate comercială

 • copie act de proprietate intabulat sau autorizaţie de construire pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menţionat în actul de proprietate) sau copie contract de închiriere/ contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului și acord dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include şi declaraţia tip a proprietarului;
 • extras Carte Funciară pentru Informare (nu mai vechi de 30 de zile);
 • copie act de proprietate şi copie BI/ CI a proprietarului;
 • copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului;
 • copie Certificat Înregistrare Fiscală;
 • copie Certificat constatator;
 • delegaţie din partea societăţii (semnată) pentru persoana care semnează contractul şi nu este reprezentant legal + copie BI/CI;
 • dovada achitării taxei de branșare/racordare;
 • cerere branșare.

3. Instituţie publică

 • copie act de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra imobilului, sau
 • copie contract de închiriere/contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului + acord dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include şi declaraţia tip a proprietarului, copie act de proprietate şi copie BI/CI a proprietarului;
 • extras Carte Funciară pentru Informare (nu mai vechi de 30 de zile);
 • copie Certificat Înregistrare Fiscală;
 • copie Certificat constatator;
 • delegaţie din partea instituţiei (semnată) pentru persoana care semnează contractul şi nu este reprezentant legal + copie BI/CI;
 • dovada achitării taxei de branșare/racordare;
 • cerere branșare.

4. Asociaţii de proprietari/locatari

 • copie sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice;
 • copie Certificat Înregistrare Fiscală;
 • copie proces verbal încheiat în urma Adunării generale a membrilor Asociaţiei de proprietari în care a fost ales actualul preşedinte al Asociaţiei de proprietari;
 • declaraţia Asociaţiei de proprietari/ locatari semnată, privind: componenţa comitetului Asociaţiei de proprietari, numărul de etaje din imobil, numărul de apartamente din imobil, numărul de persoane din imobil, cont bancă, adresă de corespondenţă, telefon, e-mail;
 • împuternicire Asociaţie de proprietari/ locatari, semnată de preşedinte, pentru semnarea contractului cu SC MOSNITEANA SRL, în cazul în care semnează alt membru al comitetului (lângă semnătură se va menţiona CNP + copie BI/CI);
 • extras Carte Funciară pentru Informare (nu mai vechi de 30 de zile);
 • dovada achitării taxei de branșare/racordare;
 • cerere branșare.

Date contact

 •   S.C MOȘNIȚEANA S.R.L.
 •   Sediul social: loc. Moșnița Nouă   Nr.112 C1 C2 , jud. Timiș
 • CIF 28403313 J35/993/2011
 • E-mail: mosniteana@gmail.com
 • Telefon: 0770 778 697
Sugestii & Sesizari